cesta k bezpečnosti

Slovenský výrobca

Firma Bellimpex s.r.o.

Naše zariadenia spĺňajú všetky platné predpisy dané zákonmi a vyhláškou Slovenskej Republiky, a sú certifikované.

BELLIMPEX s.r.o.,  je jedeným z vrcholových spoločností v oblasti výroby produktov na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky. Cieľom spoločnosti BELLIMPEX s.r.o. je udržať svoje postavenie na trhu a neustále zlepšovať svoje výrobky za účelom dosiahnutia spokojnosť zákazníkov, preto sme si stanovili základné zásady, ktorými sú kvalita, výkonnosť, včasnosť a výhodná cena. Výrobky našej spoločnosti sú vyrobené vždy na základe inovácii a použitím najnovších technológii. Bude nám cťou ak sa aj vy stanete naším spokojným zákazníkom. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Subdodávatelia

Ako sme v úvode uvádzali, spoločnosť BELLIMPEX s.r.o. si medzi základné zásady zaraďuje kvalitu, preto vykonáva kontrolu nad výrobkami dodanými subdodávateľmi - partnerskými spoločnosťami. Z uvedeného dôvodu si spoločnosť BELLIIMPEX s.r.o. berie na seba zodpovednosť za kvalitu všetkých ním dodaných komponentov a tým zachováva spokojnosť svojich zákazníkov. V individuálnych prípadoch ponúkame nášmu koncovému zákazníkovi dlhšiu záručnú dobu, než nám ponúka samotný subdodávateľ.

Návrh a vývoj zariadení

Pri navrhovaní zariadení spolupracujeme zo skúsenými vývojármi, ktorí sú schopní do našich zariadení implementovať najmodernejšie a najkvalitnejšie technické riešenia 21 storočia. Okrem toho sa usilujeme nakupovať komponenty s nízkou spotrebou energie.
Pri vývoji našich zariadení uprednostňujeme kvalitné komponenty, čoho výsledkom je dlhá životnosť všetkých našich zariadení pri čo najnižšej poruchovosti.
Pri vývoji a návrhu zariadení sa riadime platnými a účinnými: technickými normami,legislatívnymi predpismi,technickými špecifikáciami.Považujeme za dôležité klásť veľký dôraz na to, aby naše výrobky spĺňali prísne normy Európskej únie, a to najmä:
a) Smernica LVD 2006/95/EC
b) Smernica EMC 2004/108/EC
c) Smernica R-TTE 99/5/EC

Kontrolný proces výroby

Vzhľadom na to, že našim cieľom je vyrábať zariadenia, ktoré spĺňajú všetky očakávania našich zákazníkov, naše zariadenia prechádzajú po procese výroby dôkladnou kontrolou, ktorá je rozdelená nasledovne: 1. vstupná kontrola, 2. medzi operačná kontrola, 3. testovanie, 4. výstupná kontrola.

Nakupovanie

Pri nákupe komponentov a súčiastok ktoré nepatria do nášho výrobného procesu ale sú súčasť vyrábaných zariadení, vyberáme tých dodávateľov, ktorí pôsobia dlhé roky na svetovom trhu a majú dobré referencie.Uprednostňujeme preto dodávateľov zo západných krajín EU.

Predaj výrobkov

Zo zákazníkmi uprednostňujeme osobný kontakt, čím si zlepšíme a uľahčujeme vzájomnú komunikáciu. Osobné stretnutia považujeme za dôležité z toho dôvodu, aby sme presne spoznali požiadavky našich zákazníkov. Sme schopný sa prispôsobiť aj špecifickým požiadavkám kladených na jedinečné zariadenia podľa predstáv zákazníka a dodať tak zariadenie tak povediac šité na mieru, pri optimalizácii ceny zariadenia.

Montáž našich zariadení

Všetky zariadenia sú montované odborne a výlučne našimi zamestnancami.

Servis našich zariadení

Zabezpečujeme servis zariadení prostredníctvom svojich odborných pracovníkov. Pri výrobe dbáme  na kvalitu zariadení, čím reklamácie našich zariadení sú pod 3%. S každou reklamáciou oboznámime aj vlastných vývojárov, aby sa v budúcnosti vylúčili podobné poruchy zariadení. Preto na niektoré naše výrobky poskytujeme predĺženú záruku, až 36 mesiacov. Vo väčšine prípadov reklamácie vybavíme do 7 dní.

 

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na prípadnú spoluprácu