cesta k bezpečnosti

Slovenský výrobca

Referencie

OBCE A MESTÁ , napr.: Bratislava, Topoľčany, Zvolen, Bojnice, Svit, Svidník, Krupina, Lipany, Žarnovica, Žilina, Bratislava, Tisinec, Snina, Rohožník, Kalná n Hronom, Likavka, Senec, Most pri Bratislave, Čierny Brod, Žiar nad Hronom, Horné Hámre, ... vyše 1500 funkčných zariadení na území Slovenskej Republiky.

 • Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina
 • MONDI SCP, a.s., Ružomberok
 • SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom
 • ASA, a.s. Rohožník
 • HAKOM, s.r.o., Martin
 • značenie.sk, s.r.o., Prievidza
 • SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica
 • ZNAK, s.r.o., Žilina
 • NOPE a.s. Bratislava
 • EUROVIA, a.s., Košice
 • DOPRASTAV a.s.
 • STRABAG a.s.
 • Kia motors Žilina
 • Slovenská správa ciest, a.s., Nitra
 • Slovenská správa ciest, a.s., Nové Zámky
 • Slovenská správa ciest, a.s., Topoľčany
 • Regionálne Správy a údržby ciest – Trenčín, Trnava, Košice, Prešov
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom kraji
 • Zvýšenie bezpečnosti na prechodoch pre chodcov v Trenčianskom kraji

ORIGINAL referencie.PNG