cesta k bezpečnosti

Slovenský výrobca


Naše Produkty

Merače rýchlosti motorových vozidiel
Zariadenia merajú rýchlosť motorových vozidiel, a na informačnej tabuli zobrazujú nameranú rýchlosť od 10 do 199 km/h. Pri prekročení povolenej rýchlosti číslice blikajú a rozsvieti sa varovný nápis "SPOMAĽ". Meranie rýchlosti vozidla a jej zobrazenia má silný psychologický efekt, vodič automaticky spomaľuje. Vďaka tomu zariadenie funguje ako bezbariérový spomaľovač.
Bezpečnostné prechody pre chodcov
Ponúkame Vám realizáciu zvýšenia bezpečnosti prechodov pre chodcov
Cestné Informačné METEO tabule
Zariadenie slúži na meranie teploty vozovky, vzduchu, meranie vlhkosti, a vypočíta rosný bod. Teplotné čidlo vozovky je zaliate do asfaltu. Teplotné čidlo vzduchu je umiestnené vo výške 2m od vozovky.
Sveteľné Informačné tabule
Zariadenie pre premenné aktuálne informácie