Foto merače rýchlostí vozidielPopis funkčnosti zariadenia:

Zariadenie je inštalované na určenom mieste. Toto zariadenie si vyžaduje prípojku stáleho príkonu 230V/50Hz. Merač rýchlostí vozidiel sleduje doppler radarom prichádzajúce vozidlá pri čom meria ich rýchlosť, ktorú v prípade prekročenia nastavenej maximálnej povolenej rýchlosti v úseku kde je zariadenie inštalované, kamera umiestnená pri merači rýchlostí načíta ŠPZ inkriminovaného vozidla, pri čom vyhotoví aj fotku vozidla. Fotku s načítanou ŠPZ a záznamom o rýchlosti vozidla, zašle merač rýchlostí na server, kde bude spracovaná a pripravená pre potreby správcu.

 


Merač rýchlosti BX-Kamera

foto-merace-rychlosti.png

Varianty

Server je u Vás

(je potrebná IP komunikácia medzi radarom a serverom)

Zabezpečíme cloud služby

(komunikácia je riešená cez 3G/4G)

Možnosti

1. Vyhladávanie:

  • Podla rýchlosti
  • Podla dátumu
  • Podla ŠPZ

2. Rozoznanie ŠPZ

3. Odosielanie e-mailu s obrázkom pri prekročení povolenej rýchlost

4. Odosielanie SMS pri prekročení povolenej rýchlosti

Rozmer obrázkov: do 6Mpix