Montáž LED podsvietenia - prechody pre chodcov Štúrovo